जिल्हा परिषद जालना

महत्वाच्या घडामोडी

वैयक्तिक लाभाच्या योजनेसाठी पात्रता तपासा  New

जिल्ह्या विषयी

जालना जिल्‍हा हा भारतातील महाराष्‍ट्र राज्‍याच्‍या मध्‍यभागी आहे. मराठवाडा विभागात तो उत्तर दिशेस येतो. जिल्‍ह्याचे अक्षवृत्तीय व रेखावृत्तीय स्‍थान म्‍हणजे १९.१ उत्तर ते २१.३ उत्तर अक्षांश व ७५.४ पूर्व ते ७६.४ पूर्व रेखांश. जालना जिल्‍हा हा पूर्वी निजामाच्या राज्‍याचा भाग होता. नंतर मराठवाडा मुक्‍ती संग्रामानंतर तो औरंगाबाद जिल्‍ह्यामधील एक (जालना) तालुका झाला. जालना हा औरंगाबादच्या पूर्वेकडील तालुका १ मे १९८१ रोजी ‘जिल्‍हा’ झाला. औरंगाबाद जिल्‍ह्यातील जालना, भोकरदन, जाफ्राबाद, अंबड हे ४ तालुके व परभणी जिल्‍ह्यातील परतूर असे एकूण पाच तालुके जालना जिल्‍ह्यामध्‍ये समाविष्ट झाले. जालना जिल्‍ह्याच्‍या पूर्वेस परभणी व बुलढाणा जिल्‍हा असून, औरंगाबाद जिल्हा पश्‍चिम दिशेला आहे. उत्तरेला जळगाव जिल्हा असून दक्षिणेस बीड जिल्‍हा आहे.

अधिक माहिती.....

विभाग

सामान्य प्रशासन

अधिक माहिती

वित्त विभाग

अधिक माहिती

ग्रामपंचायत विभाग

अधिक माहिती

जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा

अधिक माहिती

समाज कल्याण विभाग

अधिक माहिती

आरोग्य विभाग

अधिक माहिती

शिक्षण विभाग (प्राथमिक)

अधिक माहिती

महिला व बालकल्याण

अधिक माहिती

कृषी विभाग

अधिक माहिती

शिक्षण विभाग (माध्यमिक )

अधिक माहिती

बांधकाम विभाग

अधिक माहिती

ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग

अधिक माहिती

छोटे पाटबंधारे विभाग

अधिक माहिती

पशुसंवर्धन विभाग

अधिक माहिती

मान्यवर

कल्पना क्षिरसागर

अति.मुख्य कार्यकारी अधिकारी

श्री. राजु सोळंके

मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी

श्रीमती वैशाली रसाळ

उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सा.प्र.)

श्री. संजय इंगळे

उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (पंचायत समिती )

श्रीमती संगिता लोंढे

उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (बाक)

श्रीमती ए.के. नंदनवनकर

उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (पा.व.स्व)

श्रीमती एस.के.भोजने

जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी

श्री. विवेक खतगांवकर

जिल्हा आरोग्य अधिकारी

श्री. कविराज कुचे

जिल्हा जलसंधारण अधिकारी

श्री. कैलास दातखिळ

शिक्षणाधिकारी (प्रा.)

श्रीमती मंगला धुपे

शिक्षणाधिकारी (माघ्यमिक)

श्री. दादाराव डाकोरे

कार्यकारी अभियंता (ग्रा.पा.पु.)

श्री. भिमराव रनदिवे

कृषी विकास अधिकारी

महत्वाच्या लिंक्स

लाभार्थांनी भरावयाचे फॉर्म

महत्वाचे दुवे

मिडिया कव्हरेज

Popup Image

फोटो गॅलरी

प्रवेशोत्सोव नानासाहेब पाटील विद्यालय नजिक पांगरी, मानव विकास सायकल वाटप, व्रुक्षारोपन, सीड बाँल निर्मिती, गुणवंत विद्यार्थी, क्रिडा खेळाडू यांचा....
सेवा हमी कायदा उद्बोधन कार्यशाळा शाळा, पुर्व तयारी बैठक अंबड व घनसावंगी तालुका सर्व खाजगी मुख्याध्यापक स्थळ: मस्रोदरी विद्यालय अंबड. जि.जालना....