जिल्हा परिषद जालना

सर्व सामान्य बदल्या

जिल्हा परिषद, जालनाअंतर्गत प्रशासकीय व विनंती बदल्या

सामान्य प्रशासन विभाग

General Tranfer List final 2022