जिल्हा परिषद जालना

योजना


सामान्य प्रशासन


वित्त विभाग

योजना अपलोडेड नाही

ग्रामपंचायत विभाग

योजना अपलोडेड नाही

जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा

योजना अपलोडेड नाही

समाज कल्याण विभाग

योजना अपलोडेड नाही

आरोग्य विभाग

योजना अपलोडेड नाही

कृषी विभाग

योजना अपलोडेड नाही

महिला व बालकल्याण विभाग

योजनेची संक्षिप्त माहिती:

योजनेअंतर्गत केलेल्या कामांचा आढावा: जिल्हा परिषद उपकर अंतर्गत सन 2022-23 या वर्षात 90 % अनुदानावर ग्रामिण भागातिल इ 5 वी ते 12 वी पर्यंत शिकणा-या मुलींना सायकल पुरविणे. करीता करावयाचा अर्जाचा नमुना

लिंक डॉक्युमेंट्स

योजनेची संक्षिप्त माहिती:

योजनेअंतर्गत केलेल्या कामांचा आढावा: जिल्हा वार्षीक योजना (विघयो) अनुसूचीतजाती उपाय योजना 90% अनुदानावर ग्रामिण भागातील अनु:जाती महिलांना विविध साहित्य पुरविणे अंतर्गत पिठाची गिरणी पुरविणे. करीता करावयाचा अर्जाचा नमुना सन-2022-2023

लिंक डॉक्युमेंट्स

योजनेची संक्षिप्त माहिती:

योजनेअंतर्गत केलेल्या कामांचा आढावा: जिल्हा परिषद उपकर अंतर्गत सन 2022-23 या वर्षात 90 % अनुदानावर ग्रामिण भागातिल महिलांना पिकोफॉल मशिन पुरविणे. करीता करावयाचा अर्जाचा नमुना

लिंक डॉक्युमेंट्स

शिक्षण विभाग (प्राथमिक)

योजना अपलोडेड नाही

शिक्षण विभाग (माघ्यमिक)

योजना अपलोडेड नाही

बांधकाम विभाग

योजना अपलोडेड नाही

छोटे पाटबंधारे विभाग

योजना अपलोडेड नाही

ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग

योजना अपलोडेड नाही

पशुसंवर्धन विभाग

योजना अपलोडेड नाही